Kontakt


Twoje położenie: Strona główna /  / Informacja o projekcie  / Cel główny projektu

Cel projektu -zwiększenie zdolno¶ci adaptacyjnych wielkopolskich zakładów rzemie¶lniczych do 30.06.2013r. w zakresie stosowania zasad społecznej odpowiedzialno¶ci biznesu i idei flexicurity, poprzez budowanie ¶wiadomo¶ci i wzrost wiedzy w¶ród wielkopolskich rzemie¶lników
Kapitał  IZba  UE
Projekt współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego