Kontakt


Twoje położenie: Strona główna /


ZARZˇD STOWARZYSZENIA


Prezes

Wiceprezes

Wiceprezes

Sekretarz

Skarbnik

Członek Zarz±du

Członek Zarz±du

Tadeusz Tomaszewski

Stanisław Dolaciński

Anita Preiss

Marcin Piotrowski

Anna Piazdecka 

Anna Stanowska

Agnieszka Fr±ckowiak 


Członek Zarz±du


Maria Wi¶niewska


Członek Zarz±du


Barbara Senger

Kapitał  IZba  UE
Projekt współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego