Kontakt

Seminarium w Poznaniu

28 czerwca (piatek)  br. w  Poznaniu  odbędzie się ostatnie seminarium z cyklu 46 realizowane w ramach projektu "Razem dla rozwoju rzemiosła", tym razem  skierowane do rzemie¶lników zrzeszonych w Spółdzielni Mechaników w Poznaniu.
W trakcie warsztatów  omówione zostan± m.in. zagadnienia dot. elastycznych form zatrudnienia w powi±zaniu z możliwo¶ci± zmniejszania kosztów działalno¶ci firmy,  godzenie życia zawodowego z rodzinnym, jak również społeczna odpowiedzialno¶ć biznesu w teorii i praktyce.

Zaproszenie

Program seminarium

Formularz zgłoszeniowy


 

 powrót wszystkie aktualno¶ci


Kapitał  IZba  UE
Projekt współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego