Kontakt

Podsumowanie kolejnego spotkania projektowego

W siedzibie Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej dnia 14.05.2013 odbyło się spotkanie w ramach Partnerstwa Razem dla Rozwoju Rzemiosła.

Prowadzącymi byli dyrektor WIR, pan Tomasza Wika oraz dr Krzysztofa Bondyra z Fundacji Społeczeństwo i Gospodarka. Przed rozpoczęciem obrad uczestnicy mieli okazję złożyć deklaracje przystąpienia do Projektu. Znalazły się wśród nich dokumenty podpisane w większości zarówno przez firmy rzemieślnicze z sektora MŚP, jak i liczne szkoły zawodowe oraz kilka samorządów.

Wartym podkreślenia jest fakt, że do Partnerstwa przystąpiły także firmy średnie i to nie związane bezpośrednio z organizacjami rzemieślniczymi. Taką decyzję ich przedstawiciele motywowali swoim rozgoryczeniem związanym ze stanem szkolnictwa zawodowego w Polsce, trudnościami z pozyskaniem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników oraz chęcią poparcia inicjatywy mającej przynieść zmiany.

Jednym z omawianych na spotkaniu narzędzi zmian systemu kształcenia zawodowego i jego promocji był planowany wyjazd studyjny na Olimpiadę Zawodową (WorldSkills) do Lipska w ramach Partnerstwa. Celem tego działania jest udział członków w charakterze obserwatorów a w dalszej kolejności stworzenie polskiej reprezentacji na przyszłą edycję największej imprezy edukacyjnej na świecie. Z uwagi na termin wyjazdu 4. Lipca omówiono szczegóły organizacyjne w postaci godziny zbiórki i kosztu wynoszącego 200 zł na uczestnika (przejazd autokarem, ubezpieczenie, wejściówki).

W dalszej części spotkania gościnnie wystąpił pan Łukasz Kałamucki, specjalista ds. kształcenia zawodowego w Volkswagen Poznań. Opowiedział on o firmie a także systemie kształcenia zawodowego u największego pracodawcy w Wielkopolsce, które zrobiły duże wrażenie na audytorium. Wątpliwości co do tego, czy aby nie jest to „inny świat”, niedostępny dla firm rzemieślniczych, doprowadziły ostatecznie do konkluzji, że co najmniej równie istotne, jak same pieniądze są także: spójna wizja i polityka kształcenia zawodowego, odwołanie do wartości, ścisła współpraca ze szkołami zawodowymi oraz wyróżnianie najlepszych uczniów.


W panelu dyskusyjnym poruszono także absurdalność systemu oceny efektywności nauczania szkół ponadgimnazjalnych, zrównującego w niektórych aspektach kryteria dla szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących. Powróciło także zagadnienie obligatoryjności samorządu gospodarczego rzemiosła.

 

Spotkanie zakończono zaproszeniem na sesję studyjną do Lipska w ramach wyjazdu organizowanego przez partnerstwo i pysznym poczęstunkiem.

Następnie w trakcie panelu dyskusyjnego podsumowano konkurs Fundacji SIG pt. „Jakie znasz zawody?” i sukces w postaci 100% przyrostu nadesłanych rysunków przedszkolaków w porównaniu z rokiem ubiegłym! Okazało się, że dużą zasługę w tym miały poszczególne cechy rzemieślnicze, które aktywnie włączyły się w promowanie inicjatywy na swoim terenie. Dobrze rokuje to na kolejny rok.


 

 powrót wszystkie aktualności


Kapitał  IZba  UE
Projekt współfinasowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego