Kontakt

Spotkanie w Poznaniu

17 kwietnia (¶roda) br. w Wielkopolskiej Izbie Rzemielsniczej w Poznaniu odbędzie się kolejne seminarium realizowane w ramach projektu "Razem dla rozwoju rzemiosła".
Tym razem  skierowane będzie do rzemie¶lników zrzeszonych w Spółdzielni Blacharsko - Instalacyjnej z Poznania. W trakcie warsztatów  omówione zostan± m.in. zagadnienia dot. elastycznych form zatrudnienia w powi±zaniu z możliwo¶ci± zmniejszania kosztów działalno¶ci firmy,  godzenie życia zawodowego z rodzinnym, jak również społeczna odpowiedzialno¶ć biznesu w teorii i praktyce.

Zaproszenie

Program seminarium

Formularz zgłoszeniowy


 

 powrót wszystkie aktualno¶ci


Kapitał  IZba  UE
Projekt współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego